Brzeziny 619  17 22 33 214   mikolajbrzeziny@gmail.com

ks. Józef Kłosowski

Proboszcz

ks. Łukasz Chłopek

Wikariusz

1. Ksiądz Kopecius lub Maciej Kopecki lub Maciej Kopka lub Maciej
z Brzezin (1590-1601), o którym protokół wizytacyjny z 1565 roku donosi, iż pleban i wikary są w wykonywaniu nauki pilni i katolicy, a w obyczajach są szlachetni i przykładni, zaś w 1595 roku pisano: kościół ma swego rektora, którym jest obecnie Maciej z Brzezin, wyświęcony na kapłana przez swego ordynariusza miejsca. Należycie ordynowany w roku sześćdziesiątym pierwszym, kanonicznie instytuowany[1].

2. Ksiądz Marcin Stodolski (1603-1631). On to zapewne przyczynił się do sprowadzenia do Brzezin rzeźby Opłakiwanie Chrystusa określanej także jako Pieta. Po raz pierwszy jej istnienie sygnalizuje wizytacja z 1610 roku dodając również, że jest w tym kościele powała płaska malowana starożytnym malowidłem[2].

3. Ksiądz Zbanecki (1632-1657). Za jego posługiwania zawiązało się
w Brzezinach Bractwo Różańca Świętego pod wezwaniem Imienia Jezus
i Najświętszej Marii Panny.

4. Ksiądz Seweriusz (Seweryn?) Suchorabski (1657-1657). Brak jakiejkolwiek wzmianki o osobie tego proboszcza, jak również o przyczynach nie obsadzenia parafii przez okres czternastoletni.

5. Ksiądz Tomasz Rogowicz (1671-1680). Brak danych źródłowych.

6. Ksiądz Stanisław Franciszek Olbięcki (1680-1685). Brak danych.

7. Ksiądz Simon (Szymon?) Gogol(ł)owski (1686-1705). Brak danych.

8. Ksiądz Stanisław Goliński (1705-1723). Brak danych.

9. Ksiądz Simon (Szymon?) Skaziński (Skarzyński?) (1724-1727). Brak danych.

10. Ksiądz Stanisław Zuchowicz (1727-1757). W drugim roku jego posługiwania wykonano wystrój ołtarza głównego (1728) i to wówczas zapewne zlikwidowano kamienne wyposażenie ołtarza. Również styl wykonania ambony wskazuje, iż jest ona współczesna ołtarzowi głównemu.

11. Ksiądz Józef Kazimierz Szalicki (1757-1798). Wydatnie przyczynił się do poprawy wzbogacenia kościoła fundując cztery ołtarze boczne, chór muzyczny i nowy dach na kościele. Wzniósł nowe obiekty plebańskie po pożarze w 1760 roku oraz założył nowy cmentarz w miejscu gdzie poprzednio znajdowały się spalone budynki. Kościół wyposażono w kamienną posadzkę
z trzema kryptami grobowymi. Ks. Szalicki zmarł w Brzezinach 12 października 1798 roku. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż spoczął w jednej z tych krypt w podziemiach brzezińskiego kościoła[3].

12. Ksiądz Jakub Kulach (1799-1821). Odszedł na posadę proboszcza w Mrowli koło Rzeszowa i tam w 1822 roku zmarł.

13. Ksiądz Lucjusz Jakub Kulach (1821-1828). W czasie jego probostwa w 1825 roku zostały przeprowadzone gruntowne prace remontowe. Przeniesiony na posadę proboszcza w Wielopolu pełnił urząd dziekana ropczyckiego przez 6 lat oraz inspektora szkół podstawowych w latach 1829-1841. Zmarł w Wielopolu w 1841 roku i tam został pochowany.

14. Ksiądz Józef Sebastian Lisowski (1828-1837). Pełnił posługę proboszcza w Brzezinach do dnia śmierci 12 listopada 1837 roku. Został pochowany na brzezińskim cmentarzu. W okresie jego proboszczowania
w 1832 roku spłonęła drewniana plebania.

15. Ksiądz Jerzy Wojciech Władysław Zagórowski (1838-1876). Urodził się 9 kwietnia 1804 roku w Starym Sączu. Został wyznaczony na prebendę w Brzezinach dnia 10 marca 1838 roku. W swoich wspomnieniach napisał m.in.: „...o dobry Boże, który poprzez nieskończoną mądrość swoją wszystkim zarządzasz i losami ludzi kierujesz, Ty mi jesteś świadkiem, jak twardy i mozolny był początek mojej kuraty i iloma łzami ociekały moje lica, najpierw, bowiem w dniu wprowadzenia obejrzałem kościół i budynek gospodarczy, które znalazłem w stanie największego opustoszenia i w istocie mogę rzec, iż w pocie oblicza jadłem pierwszy kęs mego chleba”[4]. W 1842 roku ksiądz Jerzy Zagórowski rozpoczął remont dachu kościelnego. Sygnaturka została pokryta blachą a dzwonnica zyskała nowy gont. Pracował w Brzezinach notując wydarzenia z historii kościoła i parafii, ucząc dzieci
i organizując pierwszą w historii wsi szkołę powszechną, tzw. trivialis. Zmarł 3 lutego 1876 roku w wieku 72 lat i został pochowany na cmentarzu
w Brzezinach. Pod koniec swego posługiwania był wspomagany przez księdza Józefa Radoniewicza wikariusza i administratora[5].

16. Ksiądz Stanisław Warchałowski (1876-1887). Przybył do Brzezin prawdopodobnie z Niewodnej jako 28 letni kapłan[6]. Wraz z nim przybyła do Brzezin jego matka Anna z Gębalskich Warchałowska i tu zmarła w 1886 roku. Ks. Stanisław zmarł mając zaledwie 39 lat. Leży we wspólnej mogile
z matką, a ich nagrobek jest najwartościowszym pod względem artystycznym zabytkiem na brzezińskim cmentarzu. Na szczycie nagrobka zachowana została pozostałość po elemencie wystroju, którym mógł być krzyż bądź postać[7]. Kilka lat temu nagrobek został gruntownie odrestaurowany. Środki na to, zostały zebrane w czasie kwesty w uroczystość Wszystkich Świętych. Zbieraniem zajęła się młodzież KSM z parafii Brzeziny[8].

17. Ksiądz Józef Radoniewicz (1887-1897). Z nastaniem ks. Józefa Radoniewicza na urząd proboszcza parafianie rozpoczęli kolejne prace przy kościele i obiektach parafialnych. Rozbudowano wówczas zakrystię
i wykonano do niej dębowe drzwi i poprawiono dzwonnicę. Zrobiono też schody z żelazną poręczą prowadzące na ambonę i dwa konfesjonały. Latem 1897 roku ksiądz Józef Radoniewicz objął parafię Wielopole, a obowiązki proboszcza w Brzezinach przez okres około dwóch miesięcy sprawował dotychczasowy wikariusz ksiądz Stanisław Nowak – administrator parafii. Od 1891 roku ksiądz Józef Radoniewicz pełnił funkcje dziekana i komisarza ds. małżeńskich oraz delegata ds. nauki religii w szkołach ludowych. Był współtwórcą i opiekunem straży pożarnej, kółka rolniczego, kasy Reiffeisena
i orkiestry funkcjonującej w Wielopolu pod koniec XIX wieku. Zmarł
w Wielopolu Skrzyńskim w 1921 roku i tam został pochowany[9].

18. Ksiądz Stanisław Golonka (1897-1915). Urodzony 20.09.1866 roku w Dąbkowej, objął urząd proboszcza w Brzezinach w wieku 31 lat. Podobnie jak poprzednik kontynuował prace remontowe w świątyni i budynkach plebańskich. W 1898 roku została zlecona restauracja wielkiego ołtarza Antoniemu Święchowi pracującemu w Szkole Zakopiańskiej. Ks. Golonka był współorganizatorem powstania domu ludowego z czytelnią i placówki pocztowej (1912). Zmarł 2 kwietnia 1915 roku i spoczął na brzezińskim cmentarzu[10].

19. Ksiądz Antoni Dunajecki (1916-1929). Przybył do Brzezin niemal prosto z frontu włoskiego, gdzie pełnił funkcją kapelana wśród żołnierzy polskich w armii austriackiej[11]. Ze składek parafian, wspomaganych drewnem z lasu plebańskiego odremontowano ze zniszczeń wojennych kościół
i dzwonnicę oraz odbudowano budynki plebańskie. Ksiądz Antoni Dunajecki udostępnił wikarówkę na potrzeby szkoły, której rozbudowę przerwała wojna[12].

20. Ksiądz Mikołaj Piechura (1929-1947). Obejmując probostwo
w Brzezinach szybko włączył się w nurt działań duszpasterskich
i gospodarczych. Jego posługa zbiegła się z wydarzeniami, jakie przyniosła II wojna światowa. Opatrywał wraz z wikariuszem, ks. Stanisławem Wroną rannych, w czasie działań frontowych w 1944 roku. Plebania i mieszkanie wikarego stanowiły wówczas punkty kontaktowe dla żołnierzy AK i BCH placówki „Bomba”, oraz schronienie dla ściganych przez okupanta[13]. W 1947 roku ksiądz Mikołaj Piechura otrzymał probostwo w Trzcianie koło Bochni, gdzie zmarł w 1971 roku i tam został pochowany[14].

21. Ksiądz Piotr Stary (1948 1959). Przetrwał okupację hitlerowską mieszkając w zakrystii kościoła parafii Ocieka, która była wówczas w całości wysiedlona przez hitlerowców. Chorego i wygłodniałego odkryli w tej zakrystii przymusowi robotnicy, tzw. junacy – wcieleni przez administrację okupacyjną do kompanii roboczych na terenie poligonu w Ociece i Bliźnie. Mimo, że kościół w Ociece był zamieniony na magazyn materiałów budowlanych, ksiądz Piotr Stary przetrwał do końca wojny wspomagany przez wspomnianych junaków, pochodzących m.in. z Brzezin[15]. Po objęciu parafii rozpoznał w parafianach junaków, którzy mu pomogli, za co szczególnie był im wdzięczny. Bezpośrednio po przejściu frontu parafianie podjęli się remontu kościoła, dzwonnicy i parkanu otaczającego plac przykościelny oraz obiektów plebańskich[16]. W połowie lat 50-tych rozpoczęto prace przy uzupełnianiu polichromii w nowej części kościoła. Ksiądz Piotr Stary zmarł wiosną 1959 roku i spoczął w krypcie grobowej w Brzezinach.

22. Ksiądz Stanisław Kwieciński (1960-1972). Kontynuował prace konserwatorskie w kościele. Pod koniec lat 60-tych parafianie ufundowali posadzkę w kościele wykonaną z elementów lastrykowych. Ks. Stanisław trapiony chorobą, zrezygnował z probostwa i osiadł w Ciężkowicach. Tam zmarł w 1974 roku i spoczął na cmentarzu parafialnym[17].

23. Ksiądz Franciszek Wybraniec (1972-1997). Urodził się 2 stycznia 1936 roku w Zawadzie k. Nowego Sącza, wyświęcony w 1960 roku. Został mianowany na proboszcza w 1972 roku. Przybył z Czarnej Sędziszowskiej, gdzie był wikariuszem. W latach 70-tych na wniosek Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie rozpoczął budowę nowej plebanii[18]. Wyremontował ogrodzenie kościoła, zabezpieczył XVII-wieczną polichromię. W czasie jego probostwa powstały nowe kaplice w Berdechowie i Jaszczurowej. Poświęcono je
w latach 1994-1995. Fundowała je parafia i Polonia zagraniczna. Także
z inicjatywy księdza Franciszka Wybrańca została wzniesiona na cmentarzu, kaplica z pomieszczeniami przedpogrzebowymi. Dokonał poświęcenia wielu kapliczek w Brzezinach. Zmarł nagle 19 czerwca 1997 roku w Brzezinach. Spoczął na cmentarzu w Brzezinach w krypcie grobowej zwieńczonej epitafium[19].

24. Ksiądz Józef Kłosowski (od 1997). Pochodzący z Tarnowskiej Woli, wyświęcony w 1985 roku. W 1997 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii Brzeziny. Przez dziesięć lat jego posługi zostało wykonanych wiele prac konserwatorskich. Było to możliwe dzięki wielkiej ofiarności parafian. Zabezpieczono kościół przed włamaniem i pożarem oraz zmieniono instalację elektryczną[20]. Wykonano nowe okna, zakonserwowano ściany zewnętrzne kościoła i zmieniono szalowanie. W dzwonnicy wykonano nowe schody, a w 2004 roku zawieszono w niej nowy dzwon o imieniu „Jan Paweł II”. Jego fundatorami była polonia mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Ponadto zabytkowa chrzcielnica została odrestaurowana
i zajęła miejsce w nawie głównej. W latach 1999-2007, kontynuowano prace przy renowacji bocznych ołtarzy, ambony i stacjach Drogi Krzyżowej. Prace przy zabezpieczeniu polichromii kościoła zlecono wybitnym artystom ze szkoły krakowskiej. Obecnie jest już ona w całości zabezpieczona
i odrestaurowana. Obrazy poddano konserwacji a następnie umieszczono
w odnowionych ołtarzach bocznych[21]. Nie sposób omówić tutaj wszystkich przedsięwzięć, którymi kierował ksiądz Józef Kłosowski. Należy jednak
w tym miejscu przyznać, że kościół w Brzezinach znalazł w jego osobie dobrego opiekuna[22].[1] Zob. W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 100.
[2] AKMK, Sygnatura AMBK 3244.
[3] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 101.
[4] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 102.
[5] Tamże, s. 102-103.
[6] Zob. APB, Wspomnienia parafian: kobieta lat 82 i mężczyzna lat 86, t.1, s. 36.
[7] Zob. W. Tabasz, A. Adamski, Kronika ludzi i zabytków – Brzeziny, Rzeszów 1996,
s. 22-23.
[8] Archiwum autora, informacji udzielił ks. Ryszard Potęga – wikariusz Brzezin w latach 2003-2007.
[9] Zob. W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 103-104.
[10] Zob. W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 103-104.
[11] APB, Wspomnienia parafian, mężczyźni lat 84 i 86.
[12] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 105.
[13] Por. A. Stańko, Gdzie Karpat progi, Warszawa 1984, s. 39.
[14] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 105.
[15] APB, Wspomnienia Stanisława Bujaka, Józefa Kotowskiego, Juliana Przywary i innych – mieszkańcy Brzezin.
[16] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 105-106; Zob. Aneks IV, fot. 15.
[17] Zob. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1977, s. 44.
[18] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 106; Zob. Aneks IV, fot 16.
[19] Zob. W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 106-107.
[20] Tamże, s. 107.
[21] Dokumentacja prac konserwatorskich, S. Kłosowski [i in.], [w:] „Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski”. Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych na terenie województwa podkarpackiego, Przemyśl 2007, s. 214-216; Zob. Aneks IV, fot. 10-13.
[22] W. Tabasz, Brzeziny – 500 lat kościoła świętego Mikołaja…, s. 107.

Spis kapłanów zebrany i udostępniony przez ks. Andrzeja Tokarza z jego pracy magisterskiej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM